top of page

HƯỚNG DẪN VỀ DỊ ỨNGTHỰC PHẨM TRONG THẢM HỌA

Một số những thông tin hữu ích, bổ sung thêm kiến thức về dị ứng với thực phẩm trong thời điểm xảy ra thảm họa thiên nhiên, về công tác chuẩn bị những thực phẩm cần thiết và ứng phó trong tình huống thực tế dành cho người nước ngoài đã được biên soạn.


Yorumlar


公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page