top of page

“Lễ hội giao lưu Gunma Việt Nam ~ Hãy cùng đón Tết Việt Nam!” ~” sẽ được tổ chức


ベトナム交流祭ベトナム語
.pdf
Download PDF • 4.96MB

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page