top of page

Tư vấn luật dành cho người nước ngoài

Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

«Thời gian: Chủ nhật 28/ 7/ 2024 từ 10:00 đến 15:00

       (thời gian tiếp nhận đến hết 14:30)

«Địa điểm: Tầng 2 Annaka-shi Bunka Center (Annaka-shi, Annnaka 3-9-63)

«Tư vấn viên: Luật sư, Tư vấn viên thủ tục pháp lý,

       nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội.

«Thông dịch các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nepal.

«Đặt lịch, hỏi/ đáp tại: Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma (Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký) 

«Liên hệ: 027-289-8275 (chỉ ngày tư vấn: 090-1215-6113)

SOS◆2024年7月 チラシ安中(修正2)
.pdf
ダウンロード:PDF • 633KB

Comments


公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page