top of page

Tư vấn luật dành cho người nước ngoài Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

Chủ nhật 17/ 12/ 2023 Thời gian: từ 10:00 đến 15:00

(thời gian tiếp nhận đến hết 14:30)

«Địa điểm: Takasaki-shi Chuo Kominkan Shukai Hall (Takasaki-shi, Suehiro-cho 27)

«Tư vấn viên: Luật sư, Tư vấn viên thủ tục pháp lý, nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội.

«Thông dịch các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nepal.

«Đặt lịch, hỏi/ đáp tại: Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma (Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký)

«Liên hệ: 027-289-8275 (chỉ ngày tư vấn: 090-1215-6113)


SOS◆2023年12月 チラシ高崎
.pdf
Download PDF • 954KB


公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page