top of page

Tư vấn luật dành cho người nước ngoài tại Isesaki

Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

Thời gian: Ngày 5 tháng 2 năm 2023 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)

Địa điểm: Phòng họp số 4 - Tầng 5 tòa Higashi-kan, Isesaki-shiyakusho

(Gunma-ken, Isesaki-shi, Imaizumi-cho 2-410)

Tư vấn viên: Luật sư, Thủ tục hành chính pháp lý viên, Nhân viên văn phòng

Nenkin, Nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội

(Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký)

Thông dịch các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,

tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tagalog

Đặt lịch trước, hỏi đáp tại: Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma.

Liên hệ: 027-289-8275

(chỉ ngày tư vấn: 090-1215-6113)


SOS◆2023年2月5日 チラシ伊勢崎 修正
.pdf
Download PDF • 627KB

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page