top of page

Tư vấn luật dành cho người nước ngoài tại Maebashi

Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

・Chủ nhật 15/ 10/ 2023 Thời gian: từ 10:00 đến 15:00

(thời gian tiếp nhận đến hết 14:30)

Địa điểm: Gunmakenchou Tầng 1 tòa nhà Shouwa

(Maebashi-shi, Oote-machi 1-1-1)

Tư vấn viên: Luật sư, Tư vấn viên thủ tục pháp lý,

nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội.

(Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký)

Thông dịch các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,

tiếng Trung, tiếng Việt

Đặt lịch trước, hỏi đáp tại:

Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma

(Liên hệ: 027-289-8275)

SOS◆2023年10月 チラシ前橋
.pdf
Download PDF • 883KB

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page