Tư vấn luật dành cho người nước ngoài tại Takasaki

Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

・Thời gian: Ngày 18 tháng 12 năm 2022 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)

・Địa điểm: Takasaki-shi Chuo Kominkan Shukai Hall (Takasaki-shi Suehiro-cho 27)

・Tư vấn viên: Luật sư, Thủ tục hành chính pháp lý viên, Nhân viên văn phòng Nenkin, Nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội

(Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký)

・Thông dịch các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tagalog

Phụ trách bởi: Hiệp hội du lịch tỉnh Gunma

・Đặt lịch trước, hỏi đáp tại: Trung tâm tư vấn tổng hợp OneStop cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma.

Liên hệ: 027-289-8275 (chỉ ngày tư vấn: 090-1215-6113)

SOS◆2022年12月 チラシ高崎
.pdf
Download PDF • 612KB

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange