top of page

Tư vấn luật miễn phí dành cho người nước ngoài (SOS)

Ngày, giờ: mỗi tháng 1 lần, 10:00 – 15:00. Vui lòng liên hệ để xác nhận trước về ngày tổ chức buổi tư vấn.

Tư vấn viên: Luật sư, Gyouseishoshi (người làm thủ tục liên quan đến visa, tư cách lưu trú), Sharoushi (nhân viên luật bảo hiểm lao động xã hội), nhân viên văn phòng nenkin

Thời gian tư vấn: mỗi người 30 phút (Ưu tiên với lịch hẹn trước)

Nội dung tư vấn: những vấn đề khó khăn trong cuộc sống tại tỉnh Gunma (ví dụ như: vấn đề về tư cách lưu trú (visa), vay nợ, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, lao động,.v.v...)

(Tùy theo nguyện vọng đăng ký, Trung tâm có thể hỗ trợ phiên dịch đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nhật cơ bản)

SOS法律相談4~6(ベトナム語)
.pdf
Download PDF • 240KB

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page