top of page

Cửa sổ tư vấn dành cho người nước ngoài tại chính quyền địa phương

透明な微妙なシェイプ

Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

1-1-1, Otemachi, Thành phố Maebashi, Quận Gunma Văn phòng Tỉnh Gunma Tòa nhà Chính phủ Showa Tầng 1

027-289-8275

Tiếng Anh

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu 9:00 ~ 17:00


Người Bồ Đào Nha

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu 9:00 ~ 17:00


người Tây Ban Nha

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu 9:00 ~ 17:00


người Trung Quốc

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu 9:00 ~ 17:00


Tiếng Việt

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu 9:00 ~ 17:00


Tiếng Nepal

Thứ Tư 9:00 ~ 17:00 


HP

透明な微妙なシェイプ

Takasaki-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 2 Takasaki Shiyakusho

027-321-1201

Tiếng Anh
Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 - 16:30)   


Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung
Từ hai và thứ năm (13:00 - 17:00)


Tiếng Việt

Thứ sáu (8:30 - 12:30)  


HP

透明な微妙なシェイプ

Isesaki-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 1 Isesaki Shiyakusho

0270-24-5111

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Tagalog Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 - 17:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Numata-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

888 Shimonomachi, Tòa thị chính Numata 4F

0278-23-2111

Tiếng Anh

T2-T6 8:30-17:30


HP

透明な微妙なシェイプ

Shibukawa-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 2 Shibukawa Shiyakusho

0279-22-1880

Tiếng Anh, tiếng Italia, tiếng Romania
Thứ năm (13:00 - 15:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Oizumi-machi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 2 Oizumi-machi Yakuba

0276-63-3111

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha

Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 - 17:15)


HP

透明な微妙なシェイプ

Maebashi-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 2 Maebashi Shiyakusho

027-224-1112

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt

Thứ hai (13:00 - 17:00) và thứ năm (9:00 - 13:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Kiryu-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 2 Kiryu Shiyakusho

0277-46-1111 (nội tuyến: 537)

Tiếng Anh
Từ thứ hai đến thứ sáu (9:15 - 17:00)   


Tiếng Tây Ban Nha
Từ thứ hai đến thứ sáu (9:15 - 17:00)   


Tiếng Việt

Từ thứ  (13:00 - 16:00)  


HP

透明な微妙なシェイプ

Ota-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 1 Ota Shiyakusho

0276-47-1111

Tiếng Anh
Thứ hai và thứ sáu (9:00 - 11:30),  thứ   năm (13:00 - 16:00)    


Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ hai và thứ sáu (9:00 - 11:30), thứ ba và thứ   năm (13:00 - 16:00)  


 Tiếng Tây Ban Nha
Thứ hai  (13:00 - 16:00), thứ ba và thứ   năm (9:00   - 11:30)   


Tiếng Trung
Thứ hai  (13:00 - 16:00), thứ ba và thứ   năm (9:00   - 11:30)


HP

透明な微妙なシェイプ

Tatebayashi-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 1 Tatebayashi Shiyakusho

0276-72-4111 (nội tuyến: 686)

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung,   tiếng Hàn
Thứ ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 (12:00 -   15:00)
※Trường hợp bị trùng   với ngày lễ, buổi tư vấn sẽ được diễn ra vào tuần trước đó.


HP

透明な微妙なシェイプ

Annaka-shi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

1-23-13 Annaka, Thành phố Annaka Tòa thị chính Annaka 1F

027-382-1111

Tiếng Anh,Tiếng Trung

T2-T6 9:00-17:00


HP

透明な微妙なシェイプ

Oizumi-machi Tabunka Kyosei Community Center

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

"Trung tâm cộng đồng Đa văn hóa cộng sinh Oizumi-machi
Ora-gun, Oizumi-machi, Oazayoshida 2011-1 Oizumi-machi, Kominkan Minamibekkan"

0276-62-6066

Tiếng Bồ Đào Nha,Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 - 18:30). 

Giờ mở cửa (hãy tới vào trước 18:00)


HP

Cửa sổ tư vấn dành cho người nước ngoài tại chính quyền địa phương

Cửa sổ tư vấn hỗ trợ người nước ngoài về việc làm

透明な微妙なシェイプ

Hellowork Maebashi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Maebashi-shi, Amagawa Oshima-machi 130-1

027-290-2111

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
Từ thứ hai đến thứ sáu (10:30 - 16:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Hellowork Ota

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 1 Ota-shi, Iizuka-cho 893

0276-46-8609

Tiếng Bồ   Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
Từ thứ hai đến thứ sáu (10:00 - 16:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Hellowork Isesaki

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Isesaki-shi, Ota-machi 554-10

0270-23-8609

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha  Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 -   12:00 và 13:00 - 16:00)


Tiếng Anh
Thứ ba (9:00 - 12:00 và 13:00 - 15:00) và thứ năm (9:00 - 12:00 và 13:00 -   16:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Hellowork Tatebayashi

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tatebayashi-shi, Okaido 1-3-37

0276-75-8609

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha Từ thứ hai đến thứ sáu (9:30 - 12:00 và 13:00 - 16:30)


HP

Cửa sổ tư vấn hỗ trợ người nước ngoài về việc làm

Tư vấn, hỏi & đáp những vấn đề về thuế tỉnh

透明な微妙なシェイプ

Văn phòng hành chính thuế tỉnh khu vực Isesaki

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Isesaki-shi, Imaizumi-machi 1-236

0270-24-4350

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
Ngày cuối cùng hằng tháng (9:00 - 12:00 và 13:00   - 15:30)


HP

透明な微妙なシェイプ

Văn phòng hành chính thuế tỉnh khu vực Ota

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Ota-shi, Nishimoto-cho 60-27

0276-31-3261

Tiếng Bồ Đào Nha

Ngày cuối cùng hằng tháng (9:00 - 17:00)


HP

Tư vấn, hỏi & đáp những vấn đề về thuế tỉnh

Tư vấn liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông

透明な微妙なシェイプ

Văn phòng tư vấn tai nạn giao thông tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 20 tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh Gunma (Gunma Kencho) (Maebashi-shi, Ote-machi 1-1-1)

027-243-2511

Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 - 15:30) trừ lễ, Tết *Hãy tới tham vấn cùng với người có thể hiểu và giao tiếp được bằng tiếng Nhật


HP

Tư vấn liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông

Những vấn đề liên quan đến hợp đồng hoặc giao dịch mua bán

透明な微妙なシェイプ

Trung tâm đời sống tiêu dùng tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 1 tòa nhà Showa (Maebashi-shi, Ote-machi 1-1-1)

027-223-3001

Từ thứ   hai đến thứ sáu (9:00 - 17:00)
   Thứ bảy (chỉ tiếp nhận tư vấn qua điện thoại) (9:00 - 12:00 và 13:00 -   17:00) trừ ngày lễ, Tết
   *Hãy tới tham vấn cùng người có thể hiểu hoặc giao tiếp được bằng tiếng   Nhật


HP

Những vấn đề liên quan đến hợp đồng hoặc giao dịch mua bán

Những vấn đề liên quan đến việc bị bảo hành bởi chồng/ bạn trai hoặc những vấn đề khác trong cuộc sống

透明な微妙なシェイプ

Trung tâm tư vấn dành cho nữ giới

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

027-261-4466

Từ thứ   hai đến thứ sáu (9:00 - 19:30)
   Thứ bảy (10:00 - 17:00); chủ nhật (13:00 - 17:00) trừ lễ, Tết
   Trường hợp có nguyện vọng tham vấn với luật sư (cần đăng ký trước)
   *Hãy tới tham vấn cùng người hiểu và có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật


HP

Những vấn đề liên quan đến việc bị bảo hành bởi chồng/ bạn trai hoặc những vấn đề khác trong cuộc sống

Tư vấn bởi các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến pháp luật, thủ tục lưu trú, lao động (tư vấn có mất phí) 

透明な微妙なシェイプ

Trung tâm tư vấn tổng hợp pháp luật hội luật sư tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Maebashi-shi, Ote-machi 3-6-6

Maebashi-shi, Ote-machi 3-6-6

Từ thứ hai đến thứ sáu (13:00 - 16:00)

*Hãy đặt lịch hẹn qua điện thoại và tới cùng người hiểu và có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật.  

*Tư vấn miễn phí qua điện thoại (thời lượng 10 phút ) 027-233-9333 Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ, Tết) (13:00 - 16:00)


HP

透明な微妙なシェイプ

Quầy tư vấn tổng hợp vấn đề về lao động Hội lao động và bảo hiểm xã hội tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Maebashi-shi, Motosoja-machi 528-9

Maebashi-shi, Motosoja-machi 528-9

Mỗi tháng 1 lần tư vấn miễn phí (thời lượng 1 tiếng) 

Thứ năm của tuần thứ 2 hằng tháng (10:00 - 15:00)

 *Hãy đặt lịch hẹn qua điện thoại và tới tham vấn cùng người hiểu và có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật.


HP

透明な微妙なシェイプ

Hội thủ tục hành chính viên tỉnh Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 4 tòa nhà hội nghị công thương Maebashi (Maebashi-shi, Hiyoshi-cho 1-8-1)

Tầng 4 tòa nhà hội nghị công thương Maebashi (Maebashi-shi, Hiyoshi-cho 1-8-1)

Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 - 17:30) 

*Tại đây không tiếp nhận tư vấn mà chỉ giới thiệu người làm thủ tục hành chính


HP

透明な微妙なシェイプ

Hoterasu Gunma

Liên hệ

Thông tin

Địa điểm

Tầng 5 Maebashi Terusa (Maebashi-shi, Chiyoda-machi 2-5-1)

Tầng 5 Maebashi Terusa (Maebashi-shi, Chiyoda-machi 2-5-1)

Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 - 12:00 và 13:00 - 16:00) (cung cấp thông tin)                    Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 - 17:00) (tư vấn) 

*Trừ lễ, Tết *Hãy tới tham vấn cùng người hiểu và có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật


HP

Tư vấn bởi các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến pháp luật, thủ tục lưu trú, lao động (tư vấn có mất phí) 

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

 Local Products & International Exchange

bottom of page