top of page

Về chúng tôi
Hiệp hội Du lịch, Sản phẩm Địa phương & Trao đổi Quốc tế Gunma (GTIA)

Hiệp hội quốc tế về sản phẩm và du lịch tỉnh Gunma, với tư cách là hiệp hội quốc tế hóa khu vực, là tổ chức trao đổi quốc tế cốt lõi ở tỉnh Gunma, tập trung vào việc thu thập và phổ biến thông tin khác nhau, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ, điều phối toàn diện và chức năng điều phối. Chúng tôi hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng vì một xã hội cộng sinh về văn hóa và thúc đẩy các hoạt động hợp tác và trao đổi quốc tế trong đó công dân của tỉnh tham gia.

GunmaOneStopCenterVietnam 
Facebook

NỘI DUNG

電話する女性

Dịch vụ tư vấn cho
Cư dân nước ngoài ở Gunma

Du học nhật bản

チューターと学生
私の時間

Thông tin sinh hoạt

群馬県庁01.jpg

Gunma Guide

ドキュメントにペンと指を向ける

TIẾP XÚC

〒371-0026

2-1-1 Ote-machi Maebashi–shi Gunma, Gunma Kaikan 3F

Hiệp hội Du lịch, Sản phẩm Địa phương & Trao đổi Quốc tế Gunma

TEL:027-243-7271

Giờ: 8: 30-17: 15

(Đóng cửa vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, cuối năm và năm mới)

truy cập

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

Gunma Association of Tourism. 

  Local Products & International Exchange

bottom of page